Had je jedním z nejuniverzálnějších a nejstarších symbolů, je symbolem pradávné životní síly a boží soběstačnosti.

Z hlediska symboliky je nejvýznamnější a nejsložitější zvíře. S kultem hada se setkáváme ve všech náboženstvích starověkých národů (Egypťanů, Řeků, Babyloňanů, Indů i Féničanů).

Had představuje nejvnitřnější proces při zrození světa i člověka. Hadi jsou v mnoha mýtech o stvoření světa zdrojem života znovuzrození i když mohou být zároveň také nositeli zkázy. Hadi symbolizují znovuzrození, obnovu, regeneraci, omlazení, životadárnou sílu a energii. Pravidelně obnovují mysl, tělo a duši a jsou tak důležitou součástí k dosažení vyvážené a zdravé existence. Díky své schopnosti zplodit velké množství potomků patří mezi symboly plodnosti. Přítomnost hada je téměř vždy spojována s těhotenstvím. Doprovází všechna ženská božstva, bohyni matku, matku Zemi i fénickou bohyni plodnosti Tanith. Jsou pro něj charakteristické ženské vlastnosti jako intuice, záhadnost, tajemnost, nevypočitatelnost, objevuje se a zase náhle mizí. Může mít povahu i mužskou nebo sebe sama plodící.

Jako tvor zabíjející svým stiskem nebo jedem symbolizuje smrt a zkázu, jako bytost obnovující pravidelně svoji kůži znamená život a vzkříšení. Stočený had v kruhu představuje cykly projevování, jednotu a věčnost. Je solární i lunární, život i smrt, světlo i temnota, dobro i zlo, moudrost i vášeň, léčitel i travič, záchrance i ničitel, duchovní i fyzické znovuzrození.

Had je symbolem ochrany. Je strážcem posvátných míst, chrámů, prahů, dveří a hmotných i duchovních pokladů. Je manifestací síly na všech úrovních.

Had je symbolem léčení. Hadí jed léčí, ale nahání i strach a může přinést i smrt. Tato dvojznačnost odpovídá keltskému způsobu myšlení (bohové tvoří i ničí zároveň). Had je považován za Boha podsvětí, neboť zná i život pod zemí, v oblasti neživého. Dodnes můžeme symbol hada najít v erbovním umění (symbol moudrosti) nebo ovinutého kolem Aeskulapovy hole (starořecký symbol síly, zdraví a zdárného hojení). Jeden had na jeho holi symbolizuje jednu cestu k vyléčení.

V hermetizmu představují hadi univerzální fluidum oživující vše jsoucí, tedy astrál a neustálé obnovování přírody. V okultismu jsou symboly astrálu. V tarotu je had úzce spjat s desátou arkánou - Kolem osudu. Dva hadi obtáčející meč, tzv. Caduceus, symbolizují dvojí polarizaci. Caduceus, též Merkurova nebo Hermova hůl, se objevuje už ve starém Egyptě a vyjadřuje základní povahu astrálního světa.

Kundaliní (neboli hadí síla) - síla v nás, která leží u kořene páteře v kořenové čakře a spí, dokud není probuzena, je též symbolizována hadem. Jakmile je tato síla probuzena (např. meditacemi, jógou nebo jinými duchovními praktikami), začne stoupat čakrami vzhůru. Tato energie postupně rozvíjí svou sílu, až dosáhne nejvyššího bodu v plném uvědomění a duchovním poznání. Je skrytou energií, neprobuzeným bytím, spící hadí silou, původní šakti - božskou tvořivou silou v člověku. Probudit a rozvinout ji znamená prolomit fyzickou rovinu a dosáhnout posvátného středu - osvícení.

Nošením šperků s motivem hada tak oslavujete pozitivní hadí vlastnosti. Had vám slouží jako připomínka, že máte moc obnovit a řídit svůj vlastní život.

nahoru