Ba-Gua / Pa-Kua

je jedním z nejvyšších duchovních symbolů a energetických zářičů vůbec. Slovo pochází z čínštiny a označuje osm trigramů, tj. osm znaků, které tvoří základ Knihy Proměn (I-ťing) a o nichž Čínané věří, že tvoří základ tajemství života. I-ťing neboli Kniha proměn je nejstarší čínskou knihou a pravděpodobně nejstarší knihou na světě vůbec. Její vliv na čínské myšlení, filozofii a kulturu je nesporný. Byla napsána, aby lidem pomohla porozumět změnám, zvládnout je a vést tak úspěšný a naplněný život. Ba-Gua (Pa-Kua) je osmihranný symbol zobrazující osm bodů kompasu. Jih je vždy nahoře, stejně jako u čínského kompasu. Osm trigramů I-ťingu se kryje s osmi základními směry. Těchto osm trigramů Ba-Gua (Pa-kua) přináší sílu a energii. Trigramy se skládají z kombinací tří jangových a tří jinových čar. Pomocí Ba-Gua (Pa-Kua) můžeme určit nejen negativní a pozitivní směry, ale i oblasti života: Čchen — umístění nalevo uprostřed, představuje zdraví a dobrý pocit, že jsme milováni. Klíčové slovo je rodina. Element dřevo. Sun — umístění nalevo vzadu, představuje peníze a bohatství. Klíčové slovo je bohatství. Element dřevo. Kchen — umístění nalevo vpředu, představuje studium a učení. Klíčové slovo je vědění. Element země. Li — umístění vzadu uprostřed, představuje pověst a postavení v komunitě. Klíčové slovo je sláva. Element oheň. Kchun — umístění napravo vzadu, představuje lásku, manželství, partnerství, vztahy. Klíčové slovo je manželství. Element země. Tchuej — umístění napravo uprostřed, představuje děti a jiné přímé potomky. Klíčové slovo je děti. Element voda. Čchien — umístění napravo vpředu, představuje lidi, kteří jsou ochotni nám pomoci, včetně učitelů a jiných osob, které nám pomáhají a radí. Klíčové slovo je učitelé. Element obloha. Kch´an — umístění uprostřed vpředu, představuje práci a další možnosti růstu. Klíčové slovo je kariéra. Element voda. Zdraví — umístění v centru oktagonu. Zrcátka Ba-Gua / Pa-Kua jsou v tradiční Číně často používána k ochraně domů před všemi negativními energiemi. Zavěšena či přilepena v prostoru jsou velmi silnými energetickými zářiči k celkové ochraně prostoru. Konvexní (vypouklá) a konkávní (zplošťující se do středu) Ba-Gua / Pa-Kua zrcátka jsou natolik silná, že je doporučováno zavěšovat je pouze venku (nejlépe nad vchodové dveře) a dbát při tom, aby neodrážely sousední budovy, ploty či stromy a tak nedošlo k jejich poškození. Plochá zrcátka se lépe hodí k ochraně a odstranění (odrušení) škodlivých vlivů v interiéru. Jako každý energetický zářič, je třeba i Ba-Gua / Pa-Kua zrcátka pravidelně čistit. Oboustranné Ba-Gua/Pa-kua zrcátko Ba-Gua/Pa-Kua zrcátko samolepící Magnetické Ba-Gua/Pa-kua zrcátko z mastku Konvexní Ba-Gua/Pa-kua zrcátko s čínskými znaky Konkávní Ba-Gua/Pa-kua zrcátko s čínskými znaky

nahoru