ANCH

neboli NILSKÝ KŘÍŽ je nejznámějším a nejrozšířenějším symbolem starého Egypta. Patří mezi nejstarší a nejsilnější energetické zářiče vůbec. Představuje životní sílu a život samotný. Jeho účinky byly známy již v nejstarších obdobích egyptských dějin. V podobě hieroglyfu lze anch najít na většině egyptských památek (budovy, šperky, předměty denní potřeby apod.). V psaném textu zastupoval anch slova jako život, živý, oživlý a oživující. Velmi často je vídán v rukou egyptských bohů, kteří ho drží za jeho kapkovitou část. Ve starém Egyptě byl anch často spojován s bohyní Isis. Egypťany je vnímán jako nositel života a nesmrtelnosti. Byl klíčem k otevření bran ráje a sjednocení s bohy - k věčnému životu v blaženosti.

Nilský kříž má svým tvarem schopnost shromažďovat a posléze vyzařovat především kladné biopole. Lze ho tak používat při očišťování prostorů. Anch je právem označován za ochránce zdraví, jak fyzického, tak psychického. Je velmi mocným léčivým a magickým nástrojem.  Nilský kříž v podobě amuletu účinně čistí svého nositele od všech negativních energií, duchů a nežádoucích bytostí a poskytuje před nimi silnou ochranu. Harmonizuje vztahy mezi lidmi, napomáhá lepší komunikaci a dodává rovnováhu.

Práce s Nilským křížem:

Základní a nejvíce používaný tok směřuje skrze kapku kříže do jeho ramen a z nich dále do prostoru. Ramena (vodorovná i svislé) jsou prostupná oběma směry.

Držení kříže oběma rukama za jeho vodorovná ramena nebo jednou rukou za rameno svislé.

Držení kříže jednou rukou v jeho středu. Doporučuje se držet střed pravou rukou. 

Za těchto okolností můžeme sbírat libovolné energie do kapky a poté přes vertikální a horizontální ramena odesílat čistou energii pro léčivé účely, nebo odstraňovat bolesti a nemoci.

Pro dobíjení energií držíme kříž levou (přijímající) rukou za vertikální rameno nebo střed, menší kříže můžeme držet v dlani.

Pro odebírání bolesti a nemocí držíme prsty pravé ruky kříž za střed (při držení za ramena bychom mohli snadno bolest přepustit do sebe!).

Zkušení a znalí léčitelé mohou využít držení kříže za kapku pro zesílení a působení energie reiki na léčení nebo odebírání konkrétních nemocí. Pro ostatní je ovšem toto držení krajně nebezpečné, protože by vás mohlo připravit o těžce nabitou životní energii!!!

 

Umístění Nilského kříže v prostoru:

Anch velmi účinně čistí a harmonizuje prostor ve kterém se nachází. Nejčastěji se umísťuje na zeď do místa, kde se rodina (přátelé, známí, spolupracovníci aj.) nejvíce schází. Navozuje zde harmonii vztahů mezi všemi přítomnými. Ti jsou pak vůči sobě více otevření a ochotní navzájem spolupracovat.

Čistění a nabíjení Nilského kříže:

Nilský kříž, stejně jako všechny ostatní energetické zářiče a amulety, je třeba pravidelně čistit a nabíjet. Nabíjí se sluncem (vystavit co největší plochu kříže slunečním paprskům, nejlépe aby na něj dopadaly kolmo), nebo magnetismem (kříž se přiloží k obyčejnému magnetu a chvíli se nechá v jeho magnetickém poli). Zmagnetizování zvyšuje schopnosti anche a razanci vyzařující energie. Pro čištění se jeví nejoptimálněji vhodnou metodou vykuřování.

Důležité upozornění:

Při vyzařování energií z ramene se stává anch velmi silným energetickým zářičem, proto se nedoporučuje používat ho v případě, že nemáte dostatečné zkušenosti pro práci s energetickými zářičemi. V žádném případě se nedoporučuje dávat ho do rukou mladistvým a malým dětem!!!

 

Naši nabídku Anchů/Nilksých křížů naleznete zde.

nahoru