Dordže (Dordje,Vardža, Hromoklín)

 

Dordže v doslovném překladu „pán kamene" je nejrozšířenějším a nejznámějším energetickým zářičem východu. Původně pochází z Indie, odkud se šířilo spolu s buddhismem do dalších zemí. V oblasti Himaláje jsou obyvatelé přesvědčeni o obrovské léčivé síle dordže a jeho velké moci. Je znakem všeobjímajícího soucitu, který je tou nejmocnější silou vesmíru. Na energetické úrovni představuje dordže jangovou energii. Zobrazuje všechny věci v jasném světle a odkrývá skutečnou podstatu stvoření. Právě tyto schopnosti z něj činí ideální nástroj pro meditaci a zvyšování koncentrace. Dordže lze použít pro hluboké léčení. Odstraňuje bolesti a všechny negativní energie. Výborně účinkuje při odstraňování pocitů méněcennosti a stavů vyčerpání. Pomáhá zvyšovat sebedůvěru a odvahu. Dordže můžou být pětiparsková, šestipaprsková a devítipaprsková. Ve středu dordže se nachází dvě polokoule s osmi lotosovými lístky, představující osm bódhisattvů, mezi nimiž je samotný střed dordže (tzv. diamant), kde vše končí a začíná. Obě poloviny dordže jsou ke středu zrcadlové. Zkřížené dordže je tvořeno dvěmi dordžemi zkříženými (propojenými) ve svém středu. Síla dordže je tak znásobena v oblasti ochrany a schopnosti udržovat rovnováhu v mysli lidí i energií kolem sebe.   Práce s dordže: Dordže se drží za středovou kuličku (diamant) nejčastěji v pravé ruce. Pro harmonizaci energií v těle protáčíme dordže tam a zpět (doprava a doleva) mezi jednotlivými prsty. Na celkové zklidnění či při nespavosti protáčíme dordže i v levé ruce.  Další známou technikou k dosažení harmonie je tření hran jednotlivých paprsků dordže a postupné otáčení dordže ve směru hodinových ručiček. Následně ho otočíme a stejný postup opakujeme i na druhé straně dordže. Toto cvičení je vhodné pro pochopení náročných životních situací, napomáhá duševnímu vývoji. Při meditaci propojíme své ruce s energií dordže. Bolest a negativní energie lze odebrat z postiženého místa otáčením dordže doprava. Bolest se indikuje ve středové kuličce a druhým koncem odchází ven (nemělo by se proto tímto „vypouštěcím" koncem na nikoho mířit). Při ozdravování a osvětlování bolavého místa postupujeme opačně. Akutní nevolnost a bolest břicha lze zahnat okamžitým přiložením dordže na solar plexus. Dordže se nejdříve přiloží horizontálně a po krátkém působení vertikálně. Celá procedura by měla proběhnout ve stoje. (Nedoporučuje se pro těhotné ženy). V domácnosti je používáno podobně jako podkova, aby chránilo pohodu a poklidnou atmosféru domova. Dordže, nošeno v podobě amuletu, podporuje vnitřní jistotu a stabilitu, zvyšuje sebedůvěru a posiluje odvahu, pomáhá překonávat strach.   Čistění a nabíjení dordje: Dordže, stejně jako všechny ostatní energetické zářiče a amulety, je třeba pravidelně čistit a nabíjet. Nabíjí se sluncem (vystavit co největší plochu dordže slunečním paprskům), kovová dodrže lze nabíjet i magnetismem (přiloží se na chvíli k obyčejnému magnetu). Pro čištění se jeví nejoptimálněji vhodnou metodou vykuřování. S dordže zacházíme vždy s úctou a rozvahou.  Ochraňuje klid a pohodu domova. Za tímto účelem je dobré, aby pro sebe mělo vyhrazeno nějaké speciální místo. Vztah k tomuto nástroji by měl být přátelský a můžou ho brát do ruky i vaše děti, kteří si k němu záhy naleznou svou cestu. (Nedoporučuje se dávat do rukou pouze úplně malým dětem, aby se nezranily).   Naši nabídku dordje naleznete zde.

nahoru